Skip to content Skip to footer
Laatst bijgewerkt op 01 november 2022

Privacybeleid

Deze privacyverklaring voor Alltec (“Bedrijf“, “wij“, “ons” of “onze“), beschrijft hoe en waarom wij uw informatie kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (“verwerken“) wanneer u gebruik maakt van onze diensten (“Diensten“), zoals wanneer u:

 • Bezoek onze website op https://alltec.be/, of een website van ons met een link naar deze privacyverklaring.
 • Met ons samen te werken op andere gerelateerde manieren, waaronder verkoop, marketing of evenementen.

Vragen of zorgen? Het lezen van deze privacyverklaring zal u helpen uw privacyrechten en -keuzes te begrijpen. Als u niet akkoord gaat met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Diensten. Als u nog vragen of zorgen hebt, neem dan contact met ons op via info@alltec.be.

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer details over elk van deze onderwerpen vinden door te klikken op de link na elk belangrijk punt of door onze inhoudsopgave hieronder te gebruiken om het gedeelte te vinden dat u zoekt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wanneer u onze Diensten bezoekt, gebruikt of erdoor navigeert, kunnen wij persoonsgegevens verwerken, afhankelijk van de manier waarop u met Alltec en de Diensten omgaat, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt.

Verwerken wij gevoelige persoonsgegevens? Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens.

Ontvangen wij informatie van derden? Wij ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken wij uw informatie? Wij verwerken uw gegevens om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. We kunnen uw informatie ook verwerken voor andere doeleinden met uw toestemming. Wij verwerken uw gegevens alleen als wij daar een geldige wettelijke reden voor hebben. Klik hier voor meer informatie.

In welke situaties en met welke soorten partijen delen wij persoonsgegevens? Wij kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke categorieën derden.

Hoe houden we uw informatie veilig? Wij hebben organisatorische en technische processen en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Geen enkele elektronische overdracht via het internet of informatieopslagtechnologie kan echter als 100% veilig worden gegarandeerd, dus wij kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te verslaan en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, in te zien, te stelen of te wijzigen.

Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Hoe oefent u uw rechten uit? De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen is door het invullen van ons aanvraagformulier voor gegevensbescherming dat hier beschikbaar is, of door contact met ons op te nemen. Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en afhandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

INHOUDSOPGAVE

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?
 2. HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?
 3. OP WELKE RECHTSGRONDEN BASEREN WIJ ONS OM UW PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN?
 4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 5. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?
 6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
 7. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?
 8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
 9. BEDIENINGSORGANEN VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES
 10. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?
 11. WORDT DEZE MEDEDELING BIJGEWERKT?
 12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?
 13. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u ons verstrekt

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u belangstelling toont voor informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Diensten, of wanneer u anderszins contact met ons opneemt.

Door u verstrekte persoonlijke informatie. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Diensten, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan het volgende omvatten:

 • namen
 • telefoonnummers
 • e-mailadressen
 • postadressen
 • contactvoorkeuren
 • contact- of authenticatiegegevens

Gevoelige informatie. Wij verwerken geen gevoelige informatie.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van wijzigingen in deze persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie – zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken – wordt automatisch verzameld wanneer u onze Diensten bezoekt.

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Diensten bezoekt, gebruikt of erdoor navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactinformatie), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Diensten gebruikt, en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Diensten te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen wij ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën.

De informatie die wij verzamelen omvat:

 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn dienstgerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Diensten opent of gebruikt en die wij vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit in de Services (zoals de datum/tijdstempels die aan uw gebruik zijn gekoppeld, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms “crash dumps” genoemd) en hardware-instellingen) omvatten.
 • Apparaatgegevens. Wij verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en toepassingsidentificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetserviceprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en informatie over de systeemconfiguratie.
 • Locatiegegevens. Wij verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie wij verzamelen hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Wij kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw Locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Als u ervoor kiest om u af te melden, is het echter mogelijk dat u bepaalde aspecten van de Diensten niet kunt gebruiken.

2. HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

In het kort: Wij verwerken uw gegevens om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. Wij kunnen uw informatie ook verwerken voor andere doeleinden met uw toestemming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om verschillende redenen, afhankelijk van de manier waarop u met onze Diensten omgaat, waaronder:

 • Om feedback te vragen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer dat nodig is om feedback te vragen en om contact met u op te nemen over uw gebruik van onze Diensten.
 • Om een vitaal belang van een persoon te redden of te beschermen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is om een vitaal belang van een persoon te redden of te beschermen, zoals het voorkomen van schade.

3. OP WELKE RECHTSGRONDEN BASEREN WIJ ONS OM UW GEGEVENS TE VERWERKEN?

Kortom: Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is en wij een geldige wettelijke reden (d.w.z. wettelijke basis) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan de wetgeving, om u diensten te verlenen om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.

De General Data Protection Regulation (GDPR) en de GDPR van het Verenigd Koninkrijk vereisen dat wij uitleggen op welke geldige rechtsgronden wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken. Als zodanig kunnen wij ons beroepen op de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • Toestemming. Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (d.w.z. toestemming) om uw persoonsgegevens voor een bepaald doel te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
 • Legitieme belangen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te verwezenlijken en deze belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden. Wij kunnen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens verwerken voor sommige van de beschreven doeleinden om:
 • Begrijpen hoe onze gebruikers onze producten en diensten gebruiken, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren
 • Wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of uw gegevens bekend te maken als bewijs in een rechtszaak waarbij wij betrokken zijn.
 • Vitale belangen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties waarin de veiligheid van een persoon in gevaar kan komen.

In juridische termen zijn wij in het algemeen de “verantwoordelijke voor de verwerking” krachtens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming van de in deze privacyverklaring beschreven persoonsgegevens, aangezien wij de middelen en/of doeleinden bepalen van de gegevensverwerking die wij uitvoeren. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de persoonsgegevens die wij als “gegevensverwerker” namens onze klanten verwerken. In die situaties is de klant aan wie wij diensten verlenen en met wie wij een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten, de “gegevensbeheerder” die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens, en verwerken wij uw gegevens slechts namens hen in overeenstemming met uw instructies. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van onze klanten, moet u hun privacybeleid lezen en eventuele vragen aan hen richten.

4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

In het kort: Wij kunnen informatie delen in specifieke situaties zoals beschreven in deze sectie en/of met de volgende categorieën van derden.

Verkopers, consultants en andere externe dienstverleners. Wij kunnen uw gegevens delen met externe verkopers, dienstverleners, aannemers of agenten (“derden“) die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. Wij hebben contracten met onze derden, die ontworpen zijn om uw persoonsgegevens te helpen beschermen. Dit betekent dat zij niets met uw persoonsgegevens kunnen doen, tenzij wij hen daartoe opdracht hebben gegeven. Zij zullen uw persoonsgegevens ook niet delen met andere organisaties dan wij. Zij verbinden zich er ook toe de gegevens die zij namens ons bewaren te beschermen en te bewaren gedurende de periode die wij hen opdragen. De categorieën van derden waarmee wij persoonsgegevens kunnen delen zijn de volgende:

Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonlijke gegevens moeten delen in de volgende situaties:

 • Bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • Filialen. Wij kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval wij eisen dat deze filialen deze privacyverklaring naleven. Gelieerde ondernemingen zijn onze moedermaatschappij en eventuele dochterondernemingen, joint venture partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben.

5. GEBRUIKEN WIJ COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

In het kort: Wij kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

Wij kunnen cookies en soortgelijke traceertechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om informatie op te vragen of op te slaan. Specifieke informatie over hoe wij dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookie Notice.

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

In het kort: Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

Wanneer wij geen legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze informatie verwijderen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-up archieven), zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

7. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

Kortom: Wij streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen.

Wij hebben passende en redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen. Ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te verslaan en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie naar en van onze Diensten op uw eigen risico. U dient de Diensten alleen binnen een beveiligde omgeving te bezoeken.

8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), hebt u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke informatie geven. U kunt uw account te allen tijde bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de EER en het VK) hebt u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie te krijgen van uw persoonlijke informatie, (ii) om rectificatie of wissing te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken; en (iv) indien van toepassing, op overdraagbaarheid van gegevens. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte “HOE KAN U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING? ” hieronder.

Wij zullen elk verzoek in overweging nemen en afhandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u zich in de EER of het VK bevindt en u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vindt u hier: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u in Zwitserland bent gevestigd, vindt u hier de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Uw toestemming intrekken: Als wij vertrouwen op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte “HOE KAN U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING? ” hieronder.

Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens op andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u dat wenst, kunt u uw browser gewoonlijk zo instellen dat cookies worden verwijderd en dat cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Diensten. Om u af te melden voor op interesses gebaseerde reclame door adverteerders op onze Services gaat u naar http://www.aboutads.info/choices/.

Als u vragen of opmerkingen hebt over uw privacyrechten, kunt u een e-mail sturen naar point.be3@gmail.com.

9. BEDIENINGSORGANEN VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen bevatten een “Do-Not-Track” (“DNT”) functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om te voorkomen dat gegevens over uw online surfactiviteiten worden gecontroleerd en verzameld. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Daarom reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme waarmee u automatisch uw keuze kenbaar maakt om niet online te worden gevolgd. Als er in de toekomst een norm voor online tracking wordt aangenomen die wij moeten volgen, zullen wij u in een herziene versie van deze privacyverklaring over die praktijk informeren.

10. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort: Ja, als u een inwoner van Californië bent, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot de toegang tot uw persoonlijke gegevens.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de “Shine The Light” wet, staat onze gebruikers die inwoner zijn van Californië toe om eenmaal per jaar gratis informatie op te vragen over de categorieën van persoonlijke informatie (indien aanwezig) die wij aan derden hebben verstrekt voor direct marketing doeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee wij persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u in Californië woont en een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u uw verzoek schriftelijk bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerde account bij de Services hebt, hebt u het recht om te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die u in het openbaar op de Services plaatst. Om de verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, neemt u contact met ons op via onderstaande contactgegevens en vermeldt u het e-mailadres dat bij uw account hoort en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet publiekelijk worden weergegeven op de Diensten, maar wees u ervan bewust dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig worden verwijderd uit al onze systemen (bijv. back-ups, enz.).

11. WORDT DEZE MEDEDELING BIJGEWERKT?

In het kort: Ja, wij zullen deze mededeling zo nodig bijwerken om aan de relevante wetgeving te blijven voldoen.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte “Herziene” datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen wij u daarvan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbare mededeling over dergelijke veranderingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw informatie beschermen.

12. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze kennisgeving, kunt u een e-mail sturen naar point.be3@gmail.com of per post naar:

Alltec

Frans van der steenstraat 191

Lennik, Vlaams-Brabant 1750

België

Als u in de Europese Economische Ruimte woont, is de “gegevensbeheerder” van uw persoonsgegevens Alltec. Alltec heeft Laurent Demeyer aangesteld als zijn vertegenwoordiger in de EER. U kunt rechtstreeks contact met hem opnemen over de verwerking van uw gegevens door Alltec, per e-mail op point.be3@gmail.com, door een bezoek te brengen aan https://alltec.be, per telefoon op +32 479 74 30 44, of per post naar:

Frans van der steenstraat 191

Lennik, Vlaams-Brabant 1750

België

13. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, om die gegevens te wijzigen of om ze te verwijderen. Om een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens in te dienen, kunt u een aanvraagformulier indienen door hier te klikken.