Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wanneer is uw elektriciteit conform?

Uw Elektrische installatie conform maken: Hoe begin je hieraan?

Het is mogelijk dat de elektriciteit in uw gekochte woning niet in overeenstemming is met de laatste veiligheidsvoorschriften. Als koper hoef je u hiervoor geen zorgen te maken. We verzamelen alle belangrijke informatie om je elektriciteit conform maken.

Wanneer is Elektriciteit conform?

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) zorgt dat de elektriciteit in België conform is. Dit gebeurt door elektrische installaties te inspecteren en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de Belgische normen.

AREI heeft een reeks wettelijke voorschriften waaraan alle elektrische installaties moeten voldoen om als conform te worden beschouwd. Deze normen zijn gebaseerd op richtlijnen van de Europese Unie en worden regelmatig bijgewerkt om veranderingen in technologie en veiligheidseisen weer te geven.

Mijn elektrische installatie is niet conform: Wat nu?

Is de bestaande elektrische installatie niet conform? Dan is je elektriciteit afgekeurd. Wanneer dit het geval is moet u actie ondernemen om deze in orde te brengen en te voldoen aan alle vereiste normen.

In het geval dat u een woning koopt met een niet-conform elektrische installatie, is de verkoper wettelijk verplicht om een keuringsverslag op te stellen voor de vereiste wijzigingen. Voor deze wijzigingen heeft u 18 maanden de tijd om deze in orde te laten brengen.

Wijzigingen aanbrengen aan uw elektrische installatie kan een ontmoedigende taak zijn, maar het is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan alle relevante voorschriften. Een elektricien kan u helpen de situatie te beoordelen en de nodige wijzigingen aan te brengen.

Een elektrische keuring laten uitvoeren?

Als u overweegt uw elektrische keuring te laten uitvoeren, moet u een erkend keuringsorganisme inschakelen. Een elektriciteitskeuring is een belangrijke veiligheidsmaatregel die dient te worden uitgevoerd door een erkende instantie.

Zodra u een erkend bedrijf heeft gevonden om uw inspectie uit te voeren, zullen deze vakmannen uw eigendom beoordelen op vaak voorkomende problemen zoals: de aarding, stopcontacten en schakelaars, brandgevaar, huishoudelijke apparaten, slecht geïsoleerde geleiders, lichtpunten, differentieelschakelaar en eventueel defecten of risico op elektrocutie gevaar.

Nadien ontvangt u van hen een rapport. In dit rapport worden eventuele aandachtspunten beschreven of worden aanbevelingen gedaan voor verbeteringen.

Welke documenten moet ik hebben?

Belangrijk om te weten is welke documenten heb ik nodig voordat de inspectie plaatsvindt:

  • eendraadschema’s van de elektrische installatie
  • situatieschema van de installatie
  • De identificatiecode (EAN-code) van je aansluiting van de elektrische installatie.

Wat is een situatieschema?

Een situatieschema of elektrisch schema is een schematische weergave van een elektrische installatie, waarbij voornamelijk gebruik wordt gemaakt van elektrische symbolen en verbindingen.

Hoe lang is de elektrische keuring geldig?

Elektrische installaties moeten minstens om de 25 jaar gekeurd worden door een gecertificeerde inspecteur. Als een installatie niet aan de AREI-normen voldoet, zal de eigenaar wijzigingen moeten aanbrengen om de installatie wel conform te maken en is een nieuwe keuring verplicht.

Wat is de prijs van een elektriciteitskeuring?

Gemiddeld kost een keuring ongeveer 150 à 200 euro (incl. btw). Deze prijs kan variëren afhankelijk van de grootte van uw huis en de complexiteit van de elektrische werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd.

Leave a comment